Privacyverklaring (GRPD)

Ons bedrijf, bezorgd over uw persoonlijke gegevens en onze relatie met onze klanten, prospects en partners, heeft tot doel uw persoonlijke gegevens op een transparante manier te verwerken. Deze verklaring bespreekt uw rechten en wettelijke verplichtingen. Lees het volgende aandachtig door.

I. Begrippen

In het onderstaande gegevensverwerkingsbeleid worden de volgende concepten aangetroffen.

 • Persoonlijke gegevens: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (bijv. Naam, NISS, e-mailadres, adres, GSM, ...).
 • Een behandeling: bewerking uitgevoerd op persoonlijke gegevens (verzameling, opname, opslag, vernietiging, uitwissing, ...)
 • Een controller: een natuurlijke of rechtspersoon die de middelen en doeleinden van de behandeling bepaalt.
 • Een onderaannemer: natuurlijke of rechtspersoon die namens de controller gegevens verwerkt.

II. Ons bedrijf

Ons bedrijf is als volgt benoemd: Louise Optic SA

Ons bedrijf is geregistreerd bij de ECB onder het nummer: BE0859.582.029

Het hoofdkantoor bevindt zich op:

Avenue Louise 38
1050 Bruxelles
Belgique

Téléphone : +32 512 24 75
Email : info@opticvision.be

III. Onze behandelingsmanager

De behandelingsmanager is: Mevrouw Bianca Jonas

zoals: DPO

adres:

Avenue Louise 38
1050 Bruxelles
Belgique

Téléphone : +32 512 24 75
Email : info@opticvision.be

U kunt te allen tijde en gratis de gegevens kennen die bij ons zijn geregistreerd en hun rectificatie, blokkering of onderdrukking ervan vragen. Neem hiervoor contact op met de bovenstaande contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken tegen de inbeslagname, de verwerking of het geheel of gedeeltelijk gebruik van uw gegevens door SPRL Louise Optic S.A in overeenstemming met dit privacybeleid, kunt u uw verzet per e-mail of per post richten aan de coördinaten boven.

IV. De gegevens die over u zijn gebruikt

Ons bedrijf verwerkt uw gegevens voor verschillende doeleinden.

Om u te identificeren, contact met u op te nemen en u effectief van dienst te zijn, verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • Klantnummer
 • E-mail
 • Telefoon
 • GSM
 • De lijst met producten die u hebt besteld

We gebruiken ook openbare gegevens (telefoonboek, bedrijfsgegevens ...) om de nauwkeurigheid van de informatie in ons bezit te controleren en om alle informatie toe te voegen die nodig is voor de juiste aflevering van uw bestelling.

U ontvangt alleen brieven, telefoontjes, sms, mails van ons bedrijf die nodig zijn om uw vragen te beantwoorden of om u te informeren over uw online gemaakte bestellingen.

Ons bedrijf koopt geen gegevens van bedrijven.

Op deze website verzamelen wij uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden beheerd door ons bedrijf. Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Als onderdeel van de uitvoering van de bestelling ontvangen de serviceproviders die wij gebruiken (zoals DHL, BPOST, de logistici, de banken), bijvoorbeeld van ons, de gegevens die nodig zijn om de bestelling uit te voeren en het contract . Onze serviceproviders kunnen de gegevens die worden verzonden alleen gebruiken voor de uitvoering van hun missie.

We gebruiken altijd coderingstechnologieën die worden erkend als industriestandaarden in de IT-sector wanneer we uw gegevens op onze site overdragen of ontvangen.

IV.1. Klant account

Voor alle nieuwe klanten die zich aanmelden met de functie "aanmelden" van Mijn account, maken we een klantaccount aan, d.w.z een directe toegang tot de basisgegevens die bij ons zijn opgeslagen, beschermd door een wachtwoord. U kunt met name de gegevens met betrekking tot de geplaatste bestellingen raadplegen, lopende bestellingen of recentelijk verzonden. U kunt uw persoonlijke gegevens en de Newsletter beheren.

IV.2. Newsletter

Om de Newsletter te verzenden, gebruiken we het e-mailadres dat u hebt aangegeven en met het oog hierop, bevestigt u dat u, als houder van het e-mailadres, instemt met de ontvangst van de nieuwsbrief. Als u in de toekomst geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk gewenst moment uitschrijven via uw klantaccount. Ga naar uw Cooselec-account (als u er een heeft) en wijzig uw voorkeuren op de pagina: "Mijn gegevens", verwijder het vinkje uit het selectievakje "Ik wil nieuwsbrieven ontvangen"

V. Gerechtvaardigde interesse

Onze samenleving moet als een bedrijf kunnen functioneren. De Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens spreekt van "legitiem belang".

Als commerciële onderneming vormen een aantal legitieme belangen de basis van de behandelingen die we aanbieden. We doen er alles aan om de kwaliteit van onze services te waarborgen door een balans te vinden tussen de impact die deze behandelingen kunnen hebben op privacy en de legitieme belangen van elk bedrijf.

Als u bezwaren hebt tegen bepaalde behandelingen, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ook de rechten uitoefenen die de specifieke regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens biedt.

VI. Onze onderaannemers en onze leveranciers

Voor de uitvoering van een aantal operaties doen wij een beroep op:

 • of aan naar leveranciers
 • of aan onderaannemers.

We streven ernaar betrouwbare partners en leveranciers te betrekken met voldoende beveiliging om onze gegevens en klantgegevens te behouden.

Voor uw betalingen op afstand maken wij gebruik van de diensten van PayPal ©

Uw gegevens worden opgeslagen op onze servers.

VII. De rechten van onze klanten en hun oefening

De Europese verordening biedt klanten en prospects de volgende rechten:

Recht om gegevens te raadplegen

U kunt de gegevens die wij over u verwerken raadplegen. Als u dit recht van toegang uitoefent, proberen wij u een zo volledig mogelijk beeld te geven van uw gegevens. Sommige gegevens kunnen echter uit onze bestanden worden verwijderd. Op dezelfde manier kunnen sommige gegevens die op media zijn opgeslagen om back-ups te garanderen na verloop van tijd ons niet toestaan deze gegevens weer te geven.

Recht van rectificatie van gegevens

U kunt een correctie van uw gegevens aanvragen of uw gegevens invullen bij de hierboven genoemde gegevensbeheerder.

Recht om bezwaar te maken tegen een specifiek gebruik

Als u betwist hoe wij uw gegevens behandelen op basis van legitieme belangen, kunt u bezwaar maken tegen een specifiek gebruik. Er zijn echter gevallen waarin we wettelijk verplicht zijn om gegevens te verwerken.

Recht om gegevens te verwijderen

Als u vermoedt dat gegevens onjuist zijn verwerkt, kunt u verzoeken dat deze gegevens worden verwijderd. Er zijn echter juridische gevallen waarin verwijdering wettelijk niet is toegestaan.

Recht om zich tegen automatische verwerking te verzetten

U kunt zich verzetten tegen geautomatiseerde behandelingen. Neem contact met ons op om te zien hoe u op uw verzoek het best kunt reageren. Sommige behandelingen zijn inderdaad geautomatiseerd om u beter te kunnen dienen.

Voor de uitoefening van deze verschillende rechten, wees nauwkeurig in het verzoek dat u uw identiteit formuleert en motiveert.

Heeft u vragen, opmerkingen over de verwerking van uw gegevens? U kunt contact opnemen met de behandelingsmanager van ons bedrijf vermeld in punt III.

VIII. Hyperlinks

De Website kan links naar andere websites opnemen. Voor zover het Bedrijf deze websites niet kan controleren, kan het niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beschikbaarheid van deze websites. Het kan geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of enig ander materiaal dat beschikbaar is op of van deze websites. Bovendien kan het Bedrijf niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of verlies die is bewezen of beweerd wordt als gevolg van het gebruik of het feit dat u de inhoud, goederen of diensten hebt vertrouwd die beschikbaar zijn op deze websites.

IX. Cookies

Het accepteren van cookies is geen voorwaarde voor het bezoeken van onze websites. Wij wijzen u er echter op dat onze website en service slechts beperkte functies heeft, als u ons niet toestaat om cookies te plaatsen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden, die op uw gegevensdrager worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens voor het uitwisselen met ons systeem via uw browser opslaan. In principe onderscheidt men 2 verschillende soorten cookies, zogenaamde sessie-cookies, die worden gewist zodra u uw browser sluit, en tijdelijke/permanente cookies, die gedurende een langere periode of onbeperkt op uw gegevensdrager worden opgeslagen. Dit opslaan helpt ons om onze websites en onze aanbiedingen voor u dienovereenkomstig op te zetten en vergemakkelijkt u het gebruik, doordat er bijvoorbeeld bepaalde door u ingevoerde gegevens zo worden opgeslagen dat u ze niet continu hoeft te herhalen.

Welke cookies gebruikt Optic & Vision?

De meeste van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie (einde van de sessie) automatisch weer van uw harde schijf gewist (daarom ook de naam sessie-cookies). Bovendien gebruiken wij ook cookies die op uw harde schijf blijven staan. Bij een later bezoek wordt dan automatisch vastgesteld dat u reeds eerder bij ons op bezoek was en aan welke vermeldingen en instellingen u de voorkeur geeft. Deze tijdelijke of ook permanente cookies (levensduur 1 maand tot 10 jaar) worden op uw harde schijf opgeslagen en na de vastgelegde tijd automatisch gewist. Met name deze cookies dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk dat u speciaal op uw interesses afgestemde informatie op de site getoond krijgt. Het uitsluitende doel van deze cookies bestaat eruit ons aanbod zo optimaal mogelijk aan te passen aan uw wensen als klant en u het surfen bij ons zo comfortabel mogelijk te maken.

Welke gegevens zijn er in de cookies opgeslagen?

In de door Optic & Vision gebruikte cookies worden alleen pseudonieme gegevens opgeslagen. Bij activering van de cookie wordt hieraan een identificatienummer toegewezen en een toewijzing van uw persoonsgerelateerde gegevens aan dit identificatienummer wordt niet uitgevoerd. Uw naam, uw IP-adres of vergelijkbare gegevens die een directe toewijzing van de cookie aan u mogelijk zouden maken, worden niet in de cookie opgenomen. Op basis van de cookietechnologie ontvangen wij uitsluitend de volgende informatie :taalkeuze, inhoud van de winkelwagen en het type weergave van artikelen.

Hoe kunt u de opslag van cookies voorkomen?

Als u niet wilt dat een site cookies op uw computer instelt, kunt u uw browserinstellingen dienovereenkomstig wijzigen. U kunt er ook voor kiezen om cookies uit te schakelen

Normaal gesproken wordt u in de menubalk van uw webbrowser via de helpfunctie getoond, hoe u nieuwe cookies kunt afwijzen en reeds ontvangen cookies kunt uitschakelen.

X. Webanalyse

Om ons aanbod voortdurend te verbeteren en te optimaliseren, gebruiken wij zogenaamde tracking-technologieën. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics en Display by Google.

X.1. Google Analytics

Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (www.google.be). Google (Universal) Analytics gebruikt methoden, die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de V.S. gestuurd en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt daarbij het IP-adres voor de overdracht binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het verdrag inzake de Europese Economische Ruimte afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar afgekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser afgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt de registratie van de door de cookie aangemaakte en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link verkrijgbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl .

Als alternatief voor de browser-plug-in kunt op deze link klikken om de registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst te voorkomen. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat opgeslagen. Als u uw cookies wist, moet u opnieuw op de link klikken.

X.2. Display by Google

Voor reclamebanners maken wij gebruik van services van derden, die op onze site cookies plaatsen. Het gaat hierbij om de volgende aanbieder:
Doubleclick by Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, V.S.; https://www.google.com/intl/nl/policies/technologies/ads/

XI. Veilige gegevensoverdracht

Uw persoonlijke gegevens worden bij ons veilig verzonden door ze te coderen. Dit geldt natuurlijk ook voor uw bestelling en ook voor de klantenlogin. Wij maken daarbij gebruik van het coderingssysteem TLS (Transport Layer Security) c.q. SSL (Secure Socket Layer).